Quan un home produeix espermatozous però aquests, ja sigui per una obstrucció o per una alteració genètica, no surten a l’ejaculat, podem passar a la seva obtenció quirúrgica. Si els extraiem de l’epidídim, la tècnica s’anomena MESA (Microsurgical Epididimary Sperm Aspiration); si els anem a buscar a la polpa testicular, la tècnica s’anomena TESE (Testicular Sperm Extraction).

TESE Extracció d’espermatozous testiculars

Aquest procediment quirúrgic consisteix en la realització d’una biòpsia testicular mitjançant una petita incisió a la pell de l’escrot, per on s’extrau una petita porció de teixit testicular que es porta directament al laboratori perquè n’extreguin els espermatozous. Els espermatozous aïllats es microinjecten (ICSI) dins dels òvuls obtinguts de la parella.

Les possibilitats de fecundació i desenvolupament d’embrions normals són les mateixes tant si fem servir espermatozous testiculars com si s’obtenen de l’ejaculat. La TESE es fa amb anestèsia local i és molt confortable. Unes hores abans de la cirurgia s’estén una crema anestèsica per la pell de l’escrot i, després, un cop la pell està adormida, s’injecta anestèsic en el cordó espermàtic.

TESA Aspiració d’espermatozous testiculars

El procediment és molt semblant al de la TESE però, en lloc d’obrir la pell, es punxa amb una agulla i, un cop a dins del testicle, s’aspira teixit testicular. Acostuma a ser més dolorós i la nostra experiència ens indica que és un mètode d’obtenció espermàtica menys fiable.

MESA Microaspiració d’espermatozous epididimaris

En aquest procediment, els espermatozous s’aspiren directament dels tubs epididimaris. Es necessària una visió microscòpica perquè els tubs de l’epidídim tenen la llum molt prima. Es fa amb anestèsia local, seguint el procediment ja descrit per a la TESE, i precisa d’una petita incisió a la pell de l’escrot.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.