Adoptar embrions suposa fer un tractament per quedar-se embarassada mitjançant la transferència d’embrions prèviament congelats procedents de parelles que, havent aconseguit l’embaràs en un cicle de fecundació in vitro (FIV), van donar els embrions sobrers a altres parelles o dones que poguessin necessitar-los. Per donar embrions és necessari que els seus progenitors acompleixin els mateixos requisits i passin els mateixos controls que la llei exigeix per ser donant d’òvuls o d’esperma.

¿Quan està indicat?

  • Quan ni els òvuls ni els espermatozoides poden utilitzar-se per dur a terme una FIV, bé perquè no es produeixen (en menopausa precoç, fallida ovàrica oculta i azoospèrmia secretora), bé per existir risc de transmissió de malalties genètiques que no poden identificar-se o no poden solucionar-se mitjançant diagnòstic genètic preimplantacional (DPG) o prenatal (amniocentesi) i per tan, haurien de recórrer a la doble donació d’òvuls i d’espermatozoides.
  • Les parelles i dones amb esterilitat de llarga evolució que, havent fracassat en anteriors tractaments de reproducció assistida fins i tot amb la intervenció de donant, decideixin intentar una solució més senzilla i econòmica.
  • Pacients amb avortaments de repetició sense cap causa aparent ni tractable.

A Fertilab tenim un ampli banc d’embrions dels diferents grups sanguinis i característiques fenotípiques, que ens permet escollir i assignar els que més s’asemblin a la parella o a la dona receptora.

Avantatges

  • Permet viure l’experiència de l’embaràs i del part, fet que no succeeix en l’adopció de nens.
  • El seu cost econòmic, molt menor que un cicle de donació doble d’òvuls i d’espermatozoides.

La possibilitat de gestació varia depenent de l’origen, el nombre i la qualitat dels embrions descongelats, actualment l’èxit està entre un 30 i un 40%.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.