El Banc d’esperma es basa en la criopreservació.

La tècnica de la criopreservació espermàtica permet la conservació i el manteniment de mostres seminals a temperatures de -196 ºC (bany de nitrogen líquid) per a utilitzar-les posteriorment en tècniques de reproducció assistida. És útil en els casos següents:

 • Prevenció en el cas d’un tractament de reproducció assistida:
  • Si hi ha la sospita que el dia de la tècnica puguin no trobar-se o obtenir-se espermatozous per dificultats en l’ejaculació.
  • Impossibilitat d’estar present el dia de la tècnica.
  • Obtenció prèvia d’espermatozous del teixit testicular.
 • Prevenció de l’esterilitat secundària en les malalties oncològiques o els tractaments de quimioteràpia o radioteràpia.
 • Prevenció en el cas d’una contracepció per vasectomia.

Prevenció en el cas d’un tractament de reproducció assistida

La congelació d’espermatozous està indicada en els casos següents:

 • Si hi ha la sospita que el dia de la tècnica puguin no trobar-se o obtenir-se espermatozous per dificultats en l’ejaculació.
 • Impossibilitat de l’home d’estar present el dia de la tècnica.
 • Obtenció prèvia d’espermatozous del teixit testicular en aquells casos en què no surten a l’ejaculat i hem de procedir a obtenir-lo quirúrgicament, mitjançant les tècniques de recuperació espermàtica.

Prevenció de l’esterilitat secundària en les malalties oncològiques o els tractaments de quimioteràpia o radioteràpia

A mida que avancen els coneixements en el camp de la reproducció i de la congelació de gàmetes, s’han aconseguit desenvolupar programes amplis en la prevenció de l’esterilitat secundària en les malalties oncològiques i els tractaments derivats d’elles.

La congelació d’espermatozous en el moment del diagnòstic de determinades malalties sistèmiques i oncològiques té un interès especial ja que, en funció de l’evolució d’aquestes malalties, com a conseqüència de cirurgies, quimioteràpia o radioteràpia, pot donar-se una depleció transitòria o definitiva de l’espermatogènesi o, fins i tot, una alteració de l’ejaculació que provoqui la pèrdua de la capacitat fèrtil de l’home.

Dins del nostre protocol d’actuació, oferim una valoració clínica pronòstica de la fertilitat i un seguiment periòdic de la funció reproductora i sexual. Treballem íntimament amb el vostre equip d’oncologia.

Prevenció en el cas d’una contracepció per vasectomia

Abans de procedir a la contracepció per vasectomia, és bo contemplar la possibilitat de congelar una mostra de semen. Hem de tenir en compte que entre un 2 i 4% dels homes que es fan la vasectomia, voldran tornar a ser pares més endavant.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem al més aviat possible.