Giulia Tribbioli

Embriòloga

A Fertilab desde 2011:

  • Doctorat en Biotecnologíes per la Universitat de Milan, Itàlia.
  • Màster Oficial en Biotecnología de la Reproducció Humana Asistida otorgat per l’Institut Valencià d’Infertilitat i la Universitat de València.
  • Llicenciada en Veterinària per la Universitat de Milan, Itàlia.
  • Experiència en Embriología Clínica Humana desde 2009.