Quan s’ha de consultar al metge si no em quedo embarassada?

A Fertilab recomanem consultar si ha passat un any mantenint relacions sexuals regularment i sense cap protecció i no s’aconsegueix la gestació. Quan existeixi la sospita de que pot existir un problema previ tant en la dona com en l’home, quan s’hagin produït avortaments o en casos en que l’edat de la dona sigui superior a 39 anys, es recomana consultar si passats sis mesos mantenint relacions sexuals regularment l’embaràs no es produeix.

Només ens passa a nosaltres?

Els problemes de fertilitat afecten entre 35 i 70 milions de parelles a tot el món, sent 90.000 els naixements produïts a l’any a tota Europa mitjançant tècniques de reproducció assistida. A Espanya, les dades indiquen un augment de l’esterilitat en els darrers anys, estimant-se en un 19’2% la seva prevalença i calculant-se que existeixen prop d’un milió de parelles afectades.

Els problemes de fertilitat són sempre responsabilitat de la dona?

Existeixen una sèrie de circumstàncies que poden disminuir la capacitat de reproducció de la parella. Aquestes circumstàncies no afecten només a la dona. La fertilitat és cosa de dos. Les causes d’esterilitat poden ser d’origen exclusivament femení (40% dels casos), masculí (40% dels casos) o residir d’una forma mixta en ambdós membres de la parella (20% dels casos). Aquestes dades indiquen la necessitat d’estudiar simultàniament cada membre de la parella.

Per què no podem tenir fills de forma natural?

Una de cada cinc parelles en edat fèrtil no poden aconseguir l’embaràs de forma natural o bé quan l’aconsegueixen, aquest no es desenvolupa correctament fins al final. En molts casos existeix un problema en l’home, ja sigui de quantitat o de qualitat espermàtica. En altres, el problema està en la dona, bé per alteracions de l’ovulació, per obstrucció de les trompes. Hi ha moltes altres causes d’infertilitat i amb molta freqüència s’associen causes femenines amb masculines. Cada cop és més petit el grup de parelles en que la causa de la seva esterilitat és desconeguda.

En tots els casos, recomanem consultar a un centre especialitzat en reproducció. A Fertilab creiem que és molt important fer un bon diagnòstic i assegurar-nos de que darrera del problema de fertilitat no s’amaga cap patologia ni cap alteració de la salut. En la  majoría de les ocasions existeix una solució senzilla.

Qui s’ha d’estudiar primer la dona o l’home?

És imprescindible tractar les parelles tant des de la perspectiva de la ginecologia com de la andrologia per optimitzar els resultats. Així ho entenem a Fertilab, i per això disposem d’andròleg i incorporem el diagnòstic andrològic de primer nivell als nostres protocols clínics. A Fertilab, durant la fase de diagnosi, s’estudia simultàniament ambdós membres de la parella segons els protocols diagnòstics establerts per a cada patologia. Una vegada aquesta fase s’ha acabat, es presenten els historials mèdics al comité clínic per tal que, de comú acord, tot l’equip de professionals determini el procés terapèutic que cal seguir.

Poden afectar els nervis i l’estrès a la fertilitat?

S’ha relacionat l’angoixa i l’estrès amb la disminució de la fertilitat, però és difícil valorar fins a quin punt pot ser determinant per aconseguir un embaràs. El que queda clar és que, independentment de que l’estrès provingui de l’àmbit laboral, social o familiar, la pròpia infertilitat causa un estat d’angoixa a la parella que pot deteriorar les seves relacions i la seva qualitat de vida. A Fertilab t’oferim el consell del nostre equip  de psicologia i coaching que et pot ensenyar a gestionar les diferents emocions que poden aparèixer durant tot el procés.

Com afecta l’alimentació a la fertilitat?

Una mala alimentació pot afectar la fertilitat tant en l’home com en la dona. Quan s’està intentant aconseguir l’embaràs convé menjar saludablement. És un bon moment per millorar la dieta i per aspirar a assolir una bona nutrició en conjunt. A Fertilab t’oferim una sèrie de consells alimenticis i els suplements que considerem necessaris per una funció reproductiva òptima.

Com puc tenir un fill sense tenir parella masculina?

Si no tens parella masculina i tens el desig de tenir fills, pots sentir l’emoció de ser mare amb l’ajut del Banc d’esperma de Fertilab. La legislació espanyola ho permet.

Si no tens cap problema que condicioni la teva fertilitat et podem fer una Inseminació Artificial o bé una Fecundació In Vitro si tens les trompes obstruides o la teva reserva ovàrica és baixa, o no han funcionat els cicles previs d’inseminació. Sempre s’han d’utilitzar espermatozoides del Banc de Semen, que provenen de donants anònims.

Si no hi ha la possibilitat d’aconseguir óvuls propis de bona qualitat (per edat avançada, menopausa…) et podem fer una transferència d’embrions procedents d’òvuls donats i d’espermatozoides del Banc de Semen o també d’embrions procedents de parelles que han realitzat un tractament de Fecundació In Vitro i un cop aconseguit l’embaràs, els han donat per adopció.

Abans d'aplicar un tractament de reproducció assistida o es poden fer tractaments més senzills?

A Fertilab treballem per identificar les causes de la infertilitat i oferir un diagnòstic i un tractament adaptats a les necessitats de cada persona i de cada parella. Part de la nostra feina té lloc després de la consulta mèdica, al comitè clínic, on posem en comú totes les dades del vostre historial clínic, revisem el diagnòstic i tractem de trobar l’opció terapèutica més convenient amb el propòsit d’aconseguir l’embaràs de la manera més senzilla, fisiològica i econòmica possible. Sempre que sigui factible el tractament mèdic i que tingui possibilitats raonables d’èxit, s’ha d’intentar.  Disposar de la tecnologia més moderna i sofisticada per practicar les tècniques de reproducció més complexes no implica que aquesta hagi de ser la primera opció terapèutica.

És cert que una fecundació in vitro és un procés molt estressant?

Qualsevol procés en el que dipositem moltes esperances pot generar angoixa. A Fertilab en som conscients i per això, totes les dones i parelles que comencen un procés de fertilitat amb nosaltres poden beneficiar-se del consell de la nostra Unitat de psicologia i coaching. L’aprenentatge emocional i psicològic és una eina terapèutica que pot contribuir a viure cada fase del tractament d’una manera més sana i adaptativa, alhora que un instrument de prevenció i formació que pot millorar considerablement el benestar i la qualitat de vida.

La psicòlega-coach ensenya a gestionar les diferents emocions que poden aparèixer fruit de la incertesa del procés i ofereix recursos i estratègies per encarar cada situació del dia a dia. La feina del psicòleg-coach s’adequa a les peculiaritats de cada persona i parella.

Quan està indicat realitzar una inseminació artificial?

La Inseminació Artificial es recomana en dones de menys de 40 anys, amb permeabilitat tubàrica comprovada i un semen que permeti recuperar un mínim de 3 milions d’espermatozoides amb mobilitat progressiva.

Quan no és aconsellable realitzar una inseminació artificial?

No aconsellem realitzar una Inseminació Artificial quan les posibilitats d’aconseguir la gestació siguin molt baixes. Aquests factors determinants de baixa fertilitat són la edat femenina, l’esterilitat de causa desconeguda o un factor masculí molt sever. La Inseminació Artificial és una tècnica de reproducció assistida molt senzilla però que, si fracasa, pot comportar un important desgast psicològic per la parella que no li permeti afrontar futurs tractaments.

En un procés de Fecundació In Vitro, perquè no es realitza sempre la microinjecció espermàtica (ICSI) de tots els òvuls?

Perquè no sempre la tècnica més nova o més sofisticada és la millor opció. La ICSI, com totes les tècniques, té els seus inconvenients ja que obliga a una major manipulació dels òvuls i és més agresiva i menys fisiològica. Alguns òvuls no resisteixen la microinjecció i en canvi, fecunden correctament amb FIV convencional.

CONTACTA AMB FERTILAB

No hem resolt totes les teves preguntes? Escriu-nos i un professional et contactarà.