La fecundació in vitro (FIV) és la tècnica de reproducció assistida en què la unió dels òvuls i els espermatozous té lloc al laboratori (d’aquí el seu nom “in vitro”), per tal d’arribar a aconseguir embrions que seran transferits a l’úter uns dies després. Si es produeix la gestació, evolucionarà de forma natural com qualsevol altre embaràs.

L’òvul, i després l’embrió, són com un ou; tenen gairebé tot el que necessiten per sobreviure, només requereixen ésser incubats en l’ambient adient per desenvolupar-se (temperatura, obscuritat, osmolaritat, pH i nutrients bàsics). Al laboratori de Reproducció assistida i Embriologia de Fertilab intentem que l’ambient sigui el més semblant possible al que tindria lloc a les trompes de Fal•lopi si la fecundació hagués estat “in vivo”.

El tercer dia, l’embrió, que encara no ha començat a diferenciar-se, acostuma a tenir 8 cèl•lules. Cada cèl•lula té la mateixa informació, s’anomenen totipotents. A partir d’aquest punt, els embrions comencen a necessitar altres substàncies i factors de creixement i és per això que és el millor moment per transferir-los a l’úter.

Habitualment la FIV s’acompanya d’un tractament hormonal per obtenir més d’un òvul. Idealment busquem aconseguir el creixement d’uns 8-10 fol·licles entre ambdós ovaris. D’aquesta forma augmentem les possibilitats d’aconseguir un embrió viable que es pugui implantar. En un cicle de FIV es concentren tots els òvuls que una dona podria aconseguir en un any. En definitiva, en un mes obtenim el que en condicions normals obtindríem en un any, afavorint la fecundació i podent, fins i tot, seleccionar els embrions amb més possibilitats d’implantació. Tot això fa que aquesta sigui la tècnica més efectiva dins de la reproducció assistida (40% per cicle).

Pases a seguir

1. Estimulació Hormonal
2. Recuperació d’òvuls
3. Laboratori fiv- icsi
4. Fecundació convencional

Estimulació hormonal

Habitualment, el tractament d’estimulació hormonal utilitzat per a la FIV requereix una dosi més elevada que en el cas de la inseminació, ja que es tracta d’aconseguir una major resposta ovàrica. Tot i això, un nombre excessiu d’òvuls pot empitjorar la taxa d’implantació embrionària, donat que l’hiperestrogenèmia que l’acompanya és perjudicial per a la receptivitat de l’endometri. Per tant, l’objectiu ideal és obtenir un nombre intermedi d’òvuls que assegurin la fecundació i la posterior selecció embrionària, però que no perjudiquin la implantació.

Una estimulació hormonal adequada, convenientment personalitzada, controlada mitjançant ecografia i nivells plasmàtics d’estradiol, serà clau per a l’èxit de la tècnica. A Fertilab, el seguiment el fa sempre una mateixa ginecòloga, el que permet adequar l’estimulació a cada dona i a cada cicle i, alhora, reforçar la confiança i la comunicació entre la pacient i la metgessa.

Recuperació d’òvuls: punció fol.licular transvaginal

La recuperació d’òvuls o punció fol·licular és un procediment quirúrgic ambulatori que es realitza per via vaginal, guiat per una ecografia.

Per fer la punció fol·licular transvaginal, acoblem a la sonda ecogràfica una guia per on passarà l’agulla. La punció de cadascun dels fol•licles ovàrics es fa aspirant el seu contingut líquid i també l’òvul que està nedant al seu interior. Durant el procés d’aspiració, els tubs de recollida del líquid fol·licular es mantenen a una temperatura constant de 37 ªC dins un bloc tèrmic.

El procés dura entre 15 i 30 minuts i es realitza sota sedació anestèsica, el que permet el màxim confort i seguretat de la pacient. Habitualment la recuperació és ràpida i la pacient marxa de la clínica en 2-3 hores. La taxa de complicacions és mínima.

La punció fol•licular es realitza al quiròfan perquè requereix unes condicions d’esterilitat i l’ús d’anestèsia. No obstant això, el quiròfan a Fertilab és d’ús exclusiu per a la fertilitat, de manera que ofereix un ambient sa i relaxat: un espai privilegiat, únic i acollidor que agraeixen els nostres pacients.

Si a la mostra analitzada al laboratori s’hi troben òvuls, la parella haurà de recollir la mostra de semen.

Laboratori de FIV ICSI

Sota el microscopi, les embriòlogues busquen els òvuls dins el líquid fol•licular. Els òvuls són les cèl•lules més grans del cos humà i, units a les cèl•lules del cúmul, es poden veure amb facilitat. Els òvuls es renten per eliminar hematies i es guarden en un medi de cultiu.

Els espermatozous es seleccionen mitjançant el procediment de centrifugació en gradients de diferents densitats. Es necessiten pocs espermatozous però de la millor qualitat possible. Per això a Fertilab insistim molt en la importància d’obtenir la mostra de semen amb pocs dies d’abstinència sexual –entre 2 i 3 dies (mai més de 3)-, ja que a mida que augmenten els dies d’abstinència, augmenta també la quantitat d’espermatozous amb l’ADN fragmentat.

Existeixen dues tècniques per fecundar els òvuls:

Fecundació convencional (FIV clàssica)

S’incuben els òvuls amb una concentració d’espermatozous mòbils de 200.000/ml perquè es fecundin de manera espontània i natural. En cas de factor masculí sever o en fallida de fecundació en un cicle de FIV previ no es realitza aquesta tècnica i es microinjecten tots els òvuls.

Microinjecció espermàtica intracitoplasmàtica (ICSI)

Se selecciona un espermatozou mòbil per cada òvul madur i, mitjançant una micropipeta i tècniques de micromanipulació, es diposita dins del citoplasma oocitari. S’utilitza en factors masculins severs, quan la concentració d’espermatozous és molt baixa o bé no presenten una mobilitat adequada.

A Fertilab, sempre que és possible, intentem fecundar els òvuls amb ambdues tècniques. Cadascuna té avantatges i inconvenients i, per això, preferim “repartir els ous en dos cistells” i tenir més possibilitats d’actuació i d’èxit.

L’endemà de la punció podrem valorar quants òvuls han fecundat correctament observant la presència de dos pronuclis. A cada pronucli es troba la meitat de la informació genètica de la dona i de l’home. Un dia després s’hauran dividit i podrem valorar la qualitat embrionària. En aquest moment, l’embrió hauria de tenir 4 cèl•lules. Al tercer dia de la punció, els embrions haurien d’arribar a les 7-8 cèl•lules. Els embrions es classifiquen segons el nombre de cèl•lules, la fragmentació, el ritme de divisió, la presència de nuclis i altres paràmetres, en una escala que va de l’1 al 10 i una altra que té quatre categories (A, B, C i D). Com més qualitat embrionària, més possibilitats d’implantació embrionària.

Cada dia que passa des de la punció, la parella truca al laboratori per informar-se de l’evolució dels seus òvuls i embrions. El dia i l’hora de la transferència es decidirà en funció del nombre i la qualitat dels embrions, així com de les condicions particulars de cada parella.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.