La inducció de l’ovulació és un tractament mèdic que té com objectiu aconseguir la maduració òptima d’un o més fol·licles. Està indicada quan existeix una alteració del cicle menstrual i, per tant, de l’ovulació i també en pacients que, tot i tenir l’ovulació normal, han de millorar la resposta ovàrica per tal d’augmentar la taxa d’èxit en realitzar un cicle d’inseminació artificial.

Aquest tractament consisteix en l’administració de fàrmacs(citrat de clomifè, gonadotrofines, anàlegs de la GnRH) que estimulen l’activitat ovàrica. Els fàrmacs s’administren mitjançant injeccions subcutànies que pot posar-se la pacient. El personal d’infermeria us ensenyarà a punxar-vos i procurarà aclarir-vos els dubtes que us vagin sorgint, oferint-vos les explicacions més detallades.

La durada del tractament d’estimulació ovàrica és, de mitjana, d’uns 10 dies, excepte en casos d’anovulació per ovaris poliquístics que pot allargar-se unes setmanes. L’elecció del fàrmac i la pauta d’administració per estimular el desenvolupament dels fol·licles s’ha d’individualitzar per a cada pacient. Fins i tot la mateixa pacient pot requerir pautes diferents en nous cicles. Durant el tractament, la pacient ha de venir a la clínica amb la periodicitat que el seu ginecòleg li recomani (entre 2 i 3 vegades per setmana) per realitzar controls ecogràfics on es mesura la mida dels fol·licles ovàrics en creixement i, excepcionalment, la quantificació d’estradiol en sang. En funció de la resposta al tractament, s’ajusta la dosi del fàrmac.

Quan el fol·licle ha crescut, s’administra el darrer injectable d’HCG que estimula la seva maduració final i l’alliberament de l’òvul i es programen les relacions sexuals o la inseminació artificial.

Durant els cicles d’inducció a l’ovulació se solen subministrar suplements amb progesterona natural o amb HCG que ajuden a preparar l’endometri per a la implantació. Habitualment es recomana realitzar entre 4 i 6 cicles d’inducció de l’ovulació. En cas que no s’aconsegueixi la gestació, s’han de considerar altres possibilitats terapèutiques.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.