La inseminació artificial és la tècnica de reproducció assistida més senzilla. Consisteix en laintroducció dels espermatozous dins de l’úter en el moment de l’ovulació. Es pot realitzar amb espermatozous procedents de la parella (IAC) o bé procedents del banc d’esperma (IAD).

Inseminació artificial | Esperma de parella

La inseminació artificial és la tècnica de reproducció assistida més senzilla. Consisteix en laintroducció dels espermatozous dins de l’úter en el moment de l’ovulació. Per tant, la fecundació de l’òvul té lloc a l’interior de les trompes de Fal•lopi, “in vivo”, a diferència de la fecundació “in vitro”, que passa al laboratori.

Pot realitzar-se amb el cicle ovulatori espontani o bé amb una lleugera estimulació, utilitzant dosis baixes d’hormones (FSH), sempre sota la vigilància del ginecòleg.

La taxa de gestació per cicle d’inseminació artificial conjugal oscil·la entre el 15 i el 20 %. Depèn de múltiples factors, com ara l’edat de la dona, el nombre de fol·licles madurs, la integritat d’ambdues trompes, la qualitat seminal…

Habitualment, recomanem realitzar entre 3 i 4 cicles d’inseminació (3-4 mesos de tractament) i, si no hi ha gestació, caldrà plantejar una altra tècnica de reproducció assistida. En cap cas es realitzen més de 6 cicles d’inseminació artificial.

Inseminació artificial | Esperma de donant (IAD)

El procediment d’inseminació és molt similar al realitzat en la IAC. S’ha de recórrer al banc de semen quan no existeix la possibilitat d’aconseguir espermatozous mòbils ni a l’ejaculat ni a la biòpsia testicular de la parella o bé quan no existeix parella masculina.

L’inseminació artificial amb semen de banc (IAD) pot realitzar-se en cicle espontani, especialment indicat si la pacient és jove perquè disminueix al màxim la possibilitat de gestació múltiple, o bé en cicle estimulat (amb gonadotrofines que s’administren per via subcutània). L’indicació d’un o altre tipus de cicle s’ha d’individualitzar en cada cas, en funció de l’edat, la reserva ovàrica, la integritat de les trompes, el nombre de cicles previs realitzats i de si la pacient accepta el risc de gestació múltiple.

Els resultats són molt variables, essent l’edat de la dona el principal factor determinant. Tot i això, la taxa de gestació oscil·la entre el 25 i el 30% per cicle.

La principal diferència amb la IAC és que es fa servir semen d’un donant. Això implica utilitzar espermatozous congelats prèviament i emmagatzemats en el nostre banc de semen. Per tant, el procediment de preparació de la mostra que cal inseminar serà una mica diferent a la preparació de la mostra de semen fresc.
Històricament s’ha comprovat la bona supervivència espermàtica després de la congelació. Els motius que justifiquen aquesta bona taxa de supervivència els trobem en la pròpia estructura cel·lular natural, la seva forma i la seva mida. És fàcil d’entendre si tenim present que l’espermatozou és una de les cèl·lules del cos humà amb menys quantitat d’aigua en proporció al seu volum. Aquesta característica minimitza la formació de cristalls intracel·lulars que podrien causar la seva ruptura en augmentar de volum. D’altra banda, el material genètic de l’espermatozou està molt compactat i protegit en el seu nucli. Aquesta disposició evita que l’ADN es danyi o fragmenti en congelar-se.

A Fertilab tenim un banc de semen propi, que ens permet controlar directament els resultats obtinguts i portar un seguiment exhaustiu dels nostres donants. A més de les proves exigides per la llei, al nostre banc realitzem proves addicionals (maduresa de la cromatina, fragmentació de l’ADN, estudi de fibrosi quística…) amb l’objectiu de garantir als nostres pacients la millor qualitat de les mostres i la màxima seguretat biològica.

El criteri que fem servir a Fertilab per a la selecció del donant és el següent:

  • En el cas d’una parella heterosexual, fem la selecció del donant assegurant la compatibilitat tant fenotípica com de grup sanguini amb la parella.
  • En el cas d’una dona sense parella masculina fem la selecció del donant assegurant la compatibilitat tant fenotípica com de grup sanguini amb la pròpia pacient o la seva família directa.
CONTACTA AMB FERTILAB

Demana la teva visita gratuïta o fes la teva consulta sobre inseminació artificial omplint aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.

He llegit i accepto les condicions legals *