Separació espermàtica magnètica amb columnes d’anexina

La presència d’una elevada quantitat d’espermatozous amb la membrana plasmàtica alterada i l’ADN fragmentat té un impacte negatiu en la fertilitat natural i també en els resultats de la reproducció assistida. Per això, disposar d’un mètode de filtrat molecular eficaç, capaç de seleccionar una població d’espermatozous sans, suposa una nova revolució en els tractaments de fertilitat. Aquesta selecció la podem aconseguir mitjançant una tècnica nova: la separació espermàtica magnètica per columnes d’anexina V (MACS).

Els espermatozous que han iniciat el procés d’apoptosi (envelliment que condueix a la mort cel·lular programada), en tenir la membrana plasmàtica alterada, exposen la fosfatidilserina –un fosfolípid que es troba habitualment a l’interior del citoplasma- a la superfície de la cèl·lula. La fosfatidilserina té la capacitat d’unir-se específicament a la proteïna anexina V. Si incubem els espermis amb anexina V, a la que prèviament li hem acoblat petites esferes metàl·liques, resultarà que a la membrana dels espermatozous que han iniciat el procés d’apoptosi s’enganxaran les proteïnes unides a les esferes metàl·liques.

Després, passarem la mostra seminal per un camp magnètic i els espermatozous amb el metall a la seva membrana quedaran adherits a l’imant, a l’hora que els espermatozous sans passaran i quedaran lliures. D’aquesta manera, podem separar d’una forma molt eficaç els espermis que han començat el procés d’apoptosi i els que tenen l’ADN fragmentat dels que estan completament sans.

L’ús d’una població d’espermatozous no apoptòtics amb les membranes intactes i l’ADN no fragmentat pot optimitzar els resultats de les tècniques de reproducció assistida i ser una alternativa terapèutica efectiva en aquells casos en què existeix un fracàs de la fertilització, baixa qualitat embrionària, avortaments de repetició i esterilitat sense causa aparent.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.