La recepció ovocitària és la tècnica de reproducció assistida en la qual el gamet femení (òvul) és aportat per una dona diferent de la que rebrà l’embrió, és a dir, es realitza un cicle de fecundació in vitro fecundant els òvuls de la donant amb semen de la parella de la pacient receptora.

Indicacions de la recepció d’òvuls donats

La donació d’òvuls s’indica perquè:

  • No es pot disposar d’òvuls propis (quan la pacient presenta una menopausa, ja sigui de forma natural, o secundària a tractaments mèdics o quirúrgics, en tractaments de tumors…).
  • Hi ha risc de transmisió d’alguna enfermetat hereditària.
  • Els gamets no són de bona qualitat  (edat de la dona major de 45 anys, fallada ovàrica oculta, cicles previs de FIV sense èxit, avortaments de repetició…).

A Fertilab l’edat màxima per realitzar un cicle de recepció ovocitària és 50 anys, sempre que es confirmi el bon estat de salut.

Què diu la llei

La llei espanyola autoritza i regula la donació d’òvuls, mitjançant la Llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció assistida, i el Reial decret 412/1996.

Com es selecciona la donant?

La selecció de les donants es realitza en base a criteris mèdics molt estrictes. Per llei, les donants són dones joves entre 18 i 35 anys, amb bon estat de salut psíquica i física; tot i que al nostre centre hem establert una edat màxima de 32 anys, desprès de valorar els nostres resultats per franges d’edat. L’edat mitja és de 26 anys.

La donant omple un qüestionari sobre els seus antecedents i tots els antecedents familiars, fent especial èmfasi a l’estudi d’aquelles malalties que poden tenir un component hereditari. Realitza un test de personalitat i una entrevista amb la psicòloga, després una visita amb la ginecòloga que consta de: exploració física, citologia cèrvicovaginal, cultius vaginal i cervical, ecografia vaginal i anàlisi sanguínia per determinar el seu grup sanguini i el seu cariotip, si es portadora de fibrosi quística, així com l’estat hormonal i l’absència de malalties infeccioses (hepatitis B i C, HIV, sífilis).

La donant signa el consentiment mitjançant el qual accepta donar els seus òvuls i no tractar de conèixer la identitat de la receptora.

Com s’assigna una donant?

L’assignació de la donant la realitza el centre i sempre es garanteix la màxima similitud fenotípica i immunològica entre la donant i la receptora (s’han de semblar tant com sigui possible, en quant a grup sanguini i característiques físiques). La única informació de la donant que es comunica a la parella receptora és aquella que és rellevant pel control gestacional, com són l’edat i el grup sanguini i factor Rh.

Com realitzem la tècnica de recepció d’òvuls donats?

Els cicles de recepció d’òvuls es poden realitzar de manera sincrònica o asincrònica.

Cicle Sincrònic:

La receptora i la donant realitzen el cicle de manera simultània. És el tractament que ens ofereix més possibilitats d’èxit, tot i les dificultats que comporta la seva coordinació. Del total de cicles de recepció d’òvuls es cancel·len el 5%, ja sigui perquè el creixement endometrial de la receptora no ha estat correcte, o perquè la resposta de la donant ha estat inferior a l’esperada.

La donant segueix un tractament d’estimulació ovàrica, mitjançant l’administració d’injectables de gonadotrofines per via subcutània, durant unes dues setmanes. Es realitzen controls ecogràfics i analítics que ens permeten fixar el dia de la punció fol·licular, amb una antelació de 48-72 hores. Aquest dia es recuperen els ovòcits  que posteriorment seran fecundats amb els espermatozous de la parella de la receptora.

A Fertilab creiem que hem d’oferir les màximes possibilitats de gestació a les nostres parelles, per això intentem aconseguir un nombre mínim de 6-8 ovòcits per cicle. Si durant l’estimulació de la donant la resposta és inferior a l’esperada, aquest cicle es cancel·larà. La mitjana d’òvuls per receptora l’any passat va ser d’11, xifra que ens permet aconseguir un nombre d’embrions suficients per fer una bona selecció embrionària. En més del 60% dels cicles, després de la transferència embrionària, les parelles tenen embrions òptims sobrants, que es vitrificaran, per tenir un altre fill en el futur o una altra possibilitat de gestació, si aquest cicle no ha tingut èxit .

La pacient receptora realitza el tractament de preparació endometrial, al mateix temps que la donant realitza l’estimulació ovàrica, amb la finalitat de que l’endometri estigui preparat per l’anidació de l’embrió transferit. Aquest tractament consisteix  en donar exogen d’hormones simulant un cicle natural. D’aquesta manera l’endometri respon a les hormones ovàriques. Així doncs, s’inicia el tractament amb estradiol (comprimits i/o pegats) i posteriorment, a partir del dia de la punció de la donant, se li afegirà progesterona (via vaginal o oral).

Si la pacient receptora presenta activitat ovàrica, abans d’iniciar el tractament s’haurà d’administrar una dosi d’anàleg de GnRH, per bloquejar l’ovulació durant el cicle de recepció, i poder coordinar el cicle amb la donant.

Durant el tractament es realitzen controls mitjançant ecografia vaginal, per mesurar el gruix i el patró de la línia endometrial. Aquest tractament es pot perllongar durant setmanes, i sempre que la receptora no presenti pèrdues, aquest fet no disminueix la possibilitat de gestació. Un cop hem confirmat l’embaràs, aquesta teràpia hormonal substitutiva és necessària fins a la setmana 12º de gestació.

El nombre d’embrions a transferir en un cicle sempre és una decisió conjunta entre l’equip de professionals del centre (biòlegs, metges) i la parella. Als cicles de recepció ovocitària habitualment es transfereixen dos embrions, als 2-3 dies de la punció fol·licular. No obstant, ja sigui a petició de la parella, o per criteri mèdic (edat de la receptora, patologia que contraindica la gestació múltiple) es planteja la transferència selectiva d’un embrió.

Ciclo Asincrónico:

No se sincronitzen la receptora i la donant; els òvuls de la donant i el semen de la parella, o del banc si és necessari, així com els embrions obtinguts, es vitrificaran i es transferiran en un segon temps, quan l’endometri de la receptora estigui preparat de manera adequada.

Resultats

  • Recepció d’òvuls (cicle sincrònic): 61,9%.per cicle.
  • Recepció d’òvuls (cicle asincrònic): 45% per cicle.
CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.