Gràcies a l’esperit d’investigació i innovació dels nostres professionals, a Fertilab hem desenvolupat i adaptat una sèrie de tècniques específiques i revolucionàries amb la intenció d’oferir als nostres pacients els millors resultats.

Transferència amb líquid fol•licular

La transferència embrionària es realitza amb els embrions submergits en un volum molt petit de líquid. En pocs minuts, aquesta microgota és absorbida per l’endometri, la mucosa que entapissa l’úter. Habitualment el líquid que s’utilitza és un medi de cultiu elaborat per una empresa comercial, però a Fertilab realitzem la transferència amb el propi líquid fol·licular de la dona obtingut durant el procés de punció fol·licular per obtenir els òvuls. Aquest líquid fol·licular és molt dens, carregat d’hormones, de factors de creixement i de moltes proteïnes. Una d’aquestes proteïnes, l’àcid hialurònic, pot afavorir la implantació de l’embrió i ajudar-lo a adaptar-se a l’endometri. S’ha de tenir en compte que el pas dels embrions d’un ambient líquid –al laboratori estan incubats en medi de cultiu- a un ambient humit –la mucosa de l’endometri no té líquid- pot ser traumàtic. Es produeix un shock osmòtic que, gràcies a la alta densitat del líquid fol·licular, quedarà amortit afavorint les possibilitats de gestació.

A Fertilab portem més de 15 anys realitzant la transferència embrionària amb líquid fol·licular, medi molt més natural i fisiològic que els emprats en altres centres. És una tècnica carregada de sentit comú i recolzament científic que ens ofereix molt bons resultats.

Fecundació convencional “ultracurta”

Des dels nostres inicis, ara fa més de 15 anys, quan a Fertilab portem a terme una fecundació in vitro, inseminem els òvuls amb espermatozous durant un mínim de dues hores i un màxim de cinc, perquè l’exposició espermàtica durant un període curt millorarà després l‘evolució embrionària. Passat aquest temps, els òvuls es renten i es traslladen a un medi de cultiu net, lliure d’espermatozous i d’altres cèl•lules, més apropiat per a la posterior evolució de l’òvul fecundat. Aquesta tècnica s’utilitza poc perquè exigeix més hores de feina i dedicació, però a Fertilab assumim el compromís de cuidar de la manera més exquisida els vostres embrions.

Avantatges de la fecundació “ultracurta”:

  1. L’entrada de l’espermatozou dins de l’òvul té lloc aproximadament durant els primers 30 minuts d’estar en contacte. La nostra experiència ens indica que deixar-los en contacte durant moltes hores no fa variar la taxa de fecundació; en canvi, eliminar les cèl•lules en procés de degradació i les toxines que generen millora les condicions del medi on han d’evolucionar els òvuls apropant-nos més al que succeeix de forma natural a les trompes de Fal•lopi. Al laboratori, els òvuls i els embrions no estan immersos en un teixit nodrit per la microcirculació sanguínia, que permet una contínua renovació d’oxigen i nutrients, i l’única manera d’apropar-nos a les condicions del que passa “in vivo” és aplicar el sentit comú i renovar periòdicament els medis de cultiu.
  2. Els medis de cultiu estan dissenyats per adaptar-se a les necessitats metabòliques de cada etapa evolutiva; des de l’òvul al zigot i a l’embrió. Per tant, un cop s’ha produït la fecundació, convindrà incubar-los en el medi adequat a cadascuna de les etapes. A Fertilab hem estudiat aquests aspectes i hem observat que podem obtenir una millor qualitat embrionària amb la FIV fent servir la fecundació “ultracurta” (més fisiològica) i els canvis seriats de medi de cultiu. Els nostres estudis s’han publicat a diferents revistes científiques.
  3. Al cicle natural, després de l’ovulació, la trompa de Fal•lopi capta l’òvul que comença a descendir, alhora que els espermatozous pugen des de l’úter. Es calcula que la quantitat d’espermatozous que arriba a l’objectiu (l’òvul) és tot just d’uns milers. Els espermis immòbils i els que moren pel camí mai tindran contacte amb l’òvul. És a dir, de forma natural, l’òvul està protegit de les toxines que generen els espermatozous que moren en la carrera de la fecundació. Només el més fort arribarà a penetrar l’òvul.
CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols demanar cita o fernos una consulta omple aquest formulari. Et contactarem el més aviat possible.


Técnicas Exclusivas