La salut del sexe en la nostra societat no és, habitualment, satisfactòria. Una de les raons és que encara avui el concepte de sexe saludable es percebut com anormal, o fins i tot vergonyós, fins i tot quan es parla de sexe de forma natural.

Gaudir d’una sexualitat sana ens aporta abundants beneficis. Nombrosos estudis demostren que la segregació de les endorfines que provoquen el plaer sexual, l’augment del ritme cardíac i l’alliberació d’oxitocina, tenen propietats calmants i relaxants, ajuden a millorar l’estat físic i emocional i enforteixen, entre d’altres coses, el sistema immunològic.

És per això que a la Unitat de Salut Sexual vetllem per tal que cada persona o parella pugui gaudir d’una sexualitat lliure i sense malestar, dins del que considerin oportú i acceptable. Cada cop és més necessària l’existència d’unitats multidisciplinars que no tan sols tractin les alteracions de la salut sexual, sinó que treballin també en la prevenció i en la millora de la qualitat de la relació sexual sense problemes, abordant-ho des del punt de vista individual i de parella i d’una manera transversal, des de l’òptica de totes les especialitats mèdiques involucrades.

Des de la Unitat de Salut Sexual no establim etiquetes respecte al que es considera “adequat o no” dins de la sexualitat i la intimitat de cadascú o de cada parella. Pensem que aquests criteris els ha de definir cada persona, en funció del grau de malestar que suposin i la interferència o els problemes que puguin crear en les seves relacions.