Anàlisi de receptivitat endometrial

ilu embryoscope

ANÀLISI DE RECEPTIVITAT ENDOMETRIAL

Què és?

Aquesta tècnica ens permet avaluar l’estat de receptivitat endometrial d’una dona, des d’un punt de vista molecular.

Aquest test analitza l’expressió de 238 gens implicats en la receptivitat endometrial. Un predictor informàtic analitza les dades recollides i classifica l’endometri com a “receptiu” o “no receptiu”.

Quins són els avantatges per a la pacient?

Abans de començar un tractament de reproducció assistida, l’anàlisi de receptivitat endometrial pot identificar si la pacient necessitarà una finestra d’implantació personalitzada. Això significa que podem prendre les accions de correcció adequades perquè el procés de reproducció assistida es pugui dur a terme amb èxit.

Cada pacient pot veure l’evolució dels seus propis embrions en un vídeo time-lapse.

T’interessa aquest tractament?

Demana cita al telèfon gratuït 93 241 14 14