FIV clàssica ultra-curta

Tècniques que marquen la diferència

ilu embryoscope

FIV clàssica ultra-curta

Què és?

Es tracta d’una tècnica d’optimització de la FIV clàssica en la qual inseminem els ovòcits durant un període mínim de dues hores i un màxim de cinc hores. L’exposició de l’ovòcit a l’esperma durant un curt període de temps millora l’evolució de l’embrió més endavant.

Passat un temps prudencial, rentem els òvuls i els transferim a un mitjà de cultiu net, lliure d’esperma i d’altres cèl·lules, més apropiat per a la posterior evolució de l’ovòcit fertilitzat.

Solem utilitzar aquesta tècnica en casos molt especials perquè requereix més hores de dedicació exclusiva. Si esteu interessats, sol·liciteu aquesta tècnica; el nostre laboratori d’FIV us donarà més informació.

Gràcies al compromís dels nostres professionals en la recerca i la innovació, hem implementat tècniques específiques i innovadores que ofereixen els millors resultats als nostres pacients.

Cada pacient pot veure l’evolució dels seus propis embrions en un vídeo time-lapse.

T’interessa aquest tractament?

Demana cita al telèfon gratuït 93 241 14 14