Separació espermàtica magnètica amb columnes d’annexina (MACS)

Seleccionem els espermatozous sans i de més qualitat per obtenir els millors resultats

ilu embryoscope

Separació espermàtica magnètica amb columnes d’annexina

Què és?

La presència d’una gran quantitat d’espermatozoides amb membrana plasmàtica alterada i ADN fragmentat té un impacte negatiu en la fertilitat natural i també en els resultats de la reproducció assistida. Per aquest motiu, disposar d’un mètode efectiu de filtració molecular capaç de seleccionar una població sana d’esperma significa una nova revolució en els tractaments de fertilitat. Aquesta selecció es pot aconseguir mitjançant la tècnica: separació espermàtica magnètica per annexina V (MACS) per columnes.

Els espermatozoides que han iniciat el procés d’apoptosi (envelliment que condueix a la mort cel·lular programada), al alterar la membrana plasmàtica, exposa la fosfatidilserina (fosfolípids trobats dins del citoplasma). La fosfatidilserina té la capacitat d’unir específicament a la proteïna Annexina V. En l’aplicació d’aquesta tècnica, passem la mostra seminal a través d’un camp magnètic, fent que l’esperma amb càrrega metàl·lica en la seva membrana s’adhereixi a l’imant. D’altra banda, l’esperma saludable passarà a través de les columnes sense quedar-se adherit a les parets i serà lliure. D’aquesta manera, podem separar eficaçment els espermatozoides que han iniciat el procés d’apoptosi i els que han fragmentat l’ADN, dels quals són completament sans.

L’ús d’una població de cèl·lules espermàtiques no apoptòpiques amb membranes intactes i ADN no fragmentat pot optimitzar els resultats de les tècniques de reproducció assistida i convertir-se en una alternativa terapèutica eficaç en aquells casos en què hi hagi un fracàs de la fertilització, baixa qualitat embrionària, avortaments i esterilitat sense causa aparent.

Cada pacient pot veure l’evolució dels seus propis embrions en un vídeo time-lapse.

T’interessa aquest tractament?

Demana cita al telèfon gratuït 93 241 14 14