Estudi de la fertilitat masculina

50% dels problemes de fertilitat en parelles heterosexuals es deuen al factor masculí.

Una característica clau i diferenciadora del nostre centre és la nostra unitat d’andrologia. L’andròleg en una Unitat de Reproducció és fonamental perquè millora la taxa espontània d’embaràs i el rendiment de les tècniques de reproducció assistida.

 • Seminograma citomorfològicEl seminograma citomorfològic pot donar-nos informació valuosa sobre les expectatives dels problemes de fertilitat i patologies dels genitals masculins. L’estudi del semen es considera bàsic i és l’etapa inicial que guia la recerca dels motius d’infertilitat masculina. S’avalua la concentració, la mobilitat, la vitalitat, la supervivència i la morfologia (forma) dels espermatozoides. També s’aprecia la maduració dels nuclis d’espermatozoides i les característiques macroscòpiques com ara l’aspecte, la viscositat, la liqüefacció i el volum d’esperma.
 • Test de capacitació espermàticaLa selecció d’espermatozoides és fa per netejar el plasma seminal, per eliminar la contaminació de les cèl·lules no espermàtiques i les agrupacions d’espermatozoides (“trens”). L’objectiu del procés de diagnòstic és adaptar la tècnica per realitzar una millor selecció d’espermatozoides de cada ejaculació. En el laboratori de Fertilab Barcelona, tenim una sèrie de mètodes per separar, tan aviat com sigui possible, els espermatozoides del plasma seminal.
 • Cultiu i supervivència dels espermatozoidesL’avaluació de la supervivència i la mobilitat dels espermatozoides 24 hores després de l’ejaculació és un indicador important sobre l’eficàcia en la fecundació d’òvuls (la baixa taxa de supervivència d’espermatozoides està relacionada amb 24 hores d’insuficiència o disminució de la taxa de fecundació o fallada de la FIV). La baixa taxa de supervivència també es pot associar a una major fragilitat, sovint relacionada amb la presència d’una alta concentració d’espermatozoides apoptòpics (procés d’envelliment programat que condueix a la cèl·lula fins la mort) o amb ADN fragmentat.
 • Fragmentació de l’ADN de l’espermaLa fragmentació de l’ADN en els espermatozoides podria representar un elevat percentatge de casos en que la infertilitat no es diagnostica. Aquesta fragmentació pot tenir un paper important en el fracàs de la fecundació i en el desenvolupament embrionari, així com els embarassos no evolucionats. El 25% dels espermatozoides amb ADN fragmentat determina una baixa probabilitat d’embaràs (inferior a l’1%) a través de la fertilització de la reproducció natural o assistida. L’esperma, com totes les cèl·lules, pren els seus nutrients a partir dels processos d’oxidació, amb la qual cosa aprofita el poder per mantenir les seves funcions. L’excés d’oxidació produeix radicals lliures que causen un estrès oxidatiu que danya la membrana i, en conseqüència, la fragmentació i la ruptura de l’ADN d’esperma. Com més lesions te el gàmeta, menor és la integritat del material genètic i, menor també, la probabilitat de fertilització i d’evolució de l’embaràs. Hi ha una sèrie de factors i condicions que poden provocar l’estrès oxidatiu i un alt nivell de fragmentació de l’esperma i l’ADN. Aspectes que redueixen la capacitat de fecundació d’un espermatozoide:
  • Exposició a temperatures elevades
  • Ascens de la temperatura corporal
  • Inflamació testicular
  • Danys causats per quimioteràpia i radioteràpia
  • Danys causats per exposició tòxica (principalment pel consum de tabac)
  • Presencia de varicocele (varius testiculars)
  • Infeccions del tracte seminal
  • Estrès
  • Pertorbacions del son
 • Selecció de semen via separació magnètica per columnes d’ Annexina (MACS)La presència d’un elevat nombre d’espermatozoides amb la membrana plasmàtica compromesa i l’ADN fragmentat tenen un impacte negatiu en la fertilitat. Per tant, per tenir un mètode de filtració molecular eficaç, les columnes de separació magnètica esperma Annexina V (MACS), capaces de seleccionar una població saludable d’esperma, fa uns anys ha esdevingut una revolució en els tractaments de fertilitat.
  Movem la mostra de semen seleccionada dins un camp magnètic el qual fa la funció de separar els espermatozoides malmesos dels sans, gràcies a les forces d’atracció magnètiques de les columnes que atraparan tots aquells espermatozoides que tinguin un càrrega electromagnètica. D’aquesta manera els sans i estables seguiran el seu recorregut i quedaran lliures i disponibles.
  La utilització d’una població d’espermatozoides no apoptòpics amb membrana intacta i ADN no fragmentat permet optimitzar els resultats de les tècniques de reproducció assistida i convertir-se en una alternativa terapèutica eficaç en els casos d’infertilitat, també en casos d’embrions de baixa qualitat, avortaments de repetició i / o casos d’infertilitat desconeguda.
 • Ultrasò (ultrasò Doppler) testicularL’ecografia és una prova que implica l’emissió d’ultrasons per una sonda reflectida i retornada en forma d’imatge. Les imatges s’obtenen en temps real i ens permeten observar el moviment dels òrgans i el flux sanguini (Doppler). Realitzar una ecografia testicular no requereix cap preparació especial. És la primera prova diagnòstica que fem als pacients amb dolor testicular i inflamació, una massa palpable o un trauma. L’ecografia també és un examen obligatori en l’estudi de la fertilitat masculina, ja que ens permet avaluar de forma immediata la presència de varicocele (alteracions de les venes testiculars que solen associar-se a problemes de fertilitat).
 • VaricoceleEl varicocele és la dilatació de les venes del cordó espermàtic que drenen els testicles. Pot afectar fins a un 40% de pacients amb infertilitat. Està associat amb molèsties testiculars. El diagnòstic es fa mitjançant un examen físic, tot i que el eco-Doppler és útil, ja que detecta el flux sanguini venós anòmal que s’associa amb el varicocele. En casos asimptomàtics o de baix grau, es recomana tractar el varicocele, perquè hi ha evidències que mostren una major fertilitat (tècniques de reproducció assistida tant espontània com assistida). Normalment, un varicocele es tracta amb cirurgia. És una intervenció amb anestèsia local i una tècnica quirúrgica simple que compta amb una taxa d’èxit molt alta.
 • DeferentovesiculografiaLa deferentovesiculografia és una radiografia dinàmica amb contrast de tota la via seminal que permet diagnosticar la seva obstrucció i el seu nivell. Està indicada en els casos d’hipospèrmia (volum seminal baix) amb azoospèrmia i conductes deferents palpables (sospita d’obstrucció dels conductes ejaculadors) o quan hi ha antecedents que puguin fer sospitar una possible obstrucció deferencial (cirurgia engonal i escrotal, tuberculosi genital, etc.)La via seminal pot obstruir-se a qualsevol nivell, des del seu segment intratesticular fins al conducte ejaculador intraprostàtic, passant per l’epidídim, el conducte deferent i les vesícules seminals. Tot i que la forma més observada d’obstrucció seminal és la completa, bilateral i al mateix nivell, provocant azoospèrmia (absència d’espermatozous a l’ejaculat), pot manifestar-se també de forma unilateral, parcial i a diferents nivells, provocant oligozoospèrmia (menys de 20 milions d’espermatozous a cada mil·lilitre d’ejaculat). La via seminal pot obstruir-se per un procés inflamatori, genètic, traumàtic, neoplàsic, iatrogènic o quirúrgic (vasectomia).
 • Biopsia testicularLa biòpsia testicular és un procediment quirúrgic que permet extraure petits fragments de teixit, ja sigui per a l’estudi diagnòstic o bé per a l’obtenció d’espermatozous en aquells casos en què no es puguin obtenir a l’ejaculat.
  Biòpsia testicular diagnòstica: Habitualment es practica per trobar la causa de la infertilitat masculina, quan el seminograma suggereix la presència de problemes secretors (producció d’espermatozoides) o d’alteracions genètiques.
  Biòpsia testicular terapèutica (Tècniques quirúrgiques d’extracció d’espermatozous): Quan un home produeix espermatozous però aquests, ja sigui per una obstrucció o per una alteració genètica, no surten a l’ejaculat, podem passar a la seva obtenció quirúrgica. Si els extraiem de l’epidídim, la tècnica s’anomena MESA (Microsurgical Epididimary Sperm Aspiration); si els anem a buscar a la polpa testicular, la tècnica s’anomena TESE (Testicular Sperm Extraccion).
 • Estudis citogenèticsL’anàlisi cromosòmica s’utilitza des de fa anys en el diagnòstic de moltes malalties humanes. Les alteracions numèriques i estructurals dels cromosomes s’associen a diferents aspectes de la patologia, entre ells, la infertilitat masculina.
 • Els problemes de fertilitat es poden deure a alteracions genètiques?Els homes infèrtils poden presentar anomalies d’aparellament, sinapsi o recombinació dels cromosomes meiòtics i/o alteracions en la dotació cromosòmica dels espermatozous resultants. Per aquesta raó, els protocols d’anàlisi de la infertilitat masculina inclouen estudis citogenètics de la meiosi en mostres de teixit testicular i/o estudis d’hibridació in situ fluorescent (FISH) d’espermatozous en mostres de semen. Convé estudiar sempre el cariotip i en algun cas serà també necessari el cribratge de microdelecions del cromosoma Y i de la fibrosi quística.
 • Podem conèixer el gen responsable d’una malaltia?Cada dia creix més el nombre de malalties de les que se’n sap l’anomalia genètica que les origina. En algunes d’elles es pot determinar quin és el gen alterat per, després, identificar-lo en l’embrió (DGPI – Tècnica de Diagnòstic Genètic Preimplantacional) i seleccionar els embrions lliures d’alteració i assegurar una descendència sana que no pugui patir ni transmetre la malaltia.

Recomanem realitzar proves genètiques per augmentar l’efectivitat del tractament

PERQUÈ FERTILAB

 • PersonalitzacióCreiem que cada cas és únic i, per tant, un mateix ginecòleg farà tot el seguiment del procés per establir una relació de confiança amb la pacient i la seva parella.
 • ResultatsA Fertilab 9 de cada 10 pacients han aconseguit el seu objectiu: un nen sa a casa. Més de 20 anys fent realitat el somni de dones i parelles.
 • Embryoscope+El nostre sistema d’incubació d’embrions no invasiu ens permet visualitzar l’evolució d’aquests a temps real sense manipular-los, des de la fertilització fins la seva transferència. Augmentem la seguretat dels embrions dels nostres pacients i l’eficàcia dels tractaments.
 • Medicina ArtesanaSom artesans. A Fertilab no tenim protocols rígids, tots estan especialment adaptats a les necessitats i preferències mèdiques de cada persona.

% taxa de part acumulada per cicle

80.5%

Donació d’òvuls

53,4%

FIV amb òvuls propis

Encara no estàs segur del que necessites?

Demana cita al telèfon gratuït 93 241 14 14